Zajęcia dla Dorosłych

Rodzice dzieci ćwiczących Judo mogą uczestniczyć w zajęciach razem z dziećmi.