Klub Sportowy "OSA" Akrobatyka

Historia, ośrodek

 
TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ
 
TKKF "APOLLO " -  OTWOCK
 
( otwockich sekcji akrobatyki )

 

 

Prezes: Ogniska TKKF " APOLLO "
Ryszard Myśliwski